Jakie studia wybrać

Młodzi ludzie, którzy stoją właśnie przed dylematem jakie studia wybrać, są zarzucani ogromem informacji z mediów i życiowych porad starszych kolegów oraz rodziny. W takim natłoku często sprzecznych ze sobą wskazówek łatwo jest się pogubić.

Jak wybrać kierunek studiów? W miarę możliwości połączyć zdrowy rozsądek i realizm z pasją, zastanowić się nad perspektywami, opracować swoją wizję przyszłości. Pomocne są także raporty eksperckie, radzące na jakie studia pójść.

Oto kilka atrakcyjnych i przyszłościowych kierunków.

Studia z przyszłością:

- Bioinformatyka

Bioinformatyka jest młodą dyscypliną i bardzo niedawno pojawiła się na polskich uniwersytetach. Bioinformatyka zajmuje się stosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Studenci uczestniczą więc w zajęciach prowadzonych przez różne wydziały i zdobywają ogólną wiedzę z zakresu biologii, fizyki, chemii, matematyki i informatyki. Po bioinformatyce można znaleźć pracę zarówno w placówkach badawczych, jak i w firmach komercyjnych.

- Farmacja

Farmacja jest bardzo obleganym i trudnym kierunkiem. Jej absolwenci mogą liczyć na pracę w aptekach, firmach farmaceutycznych i w branży kosmetycznej.

- Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana stanowi połączenie dwóch filologii obcych, tyle że na lingwistyce, w przeciwieństwie do filologii, większy nacisk kładzie się na językoznawstwo (psycholingwistykę, socjolingwistykę, etnolingwistykę) i tłumaczenia niż na kulturoznawstwo i literaturoznawstwo. Na absolwentów lingwistyki stosowanej czeka praca tłumacza (w wydawnictwie, na konferencjach, etc.) i nauczyciela. Z jej znalezieniem nie ma problemów.

- Mechatronika

Mechatronika to dyscyplina łącząca wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, informatyki, cybernetyki, automatyki i robotyki. Znajduje ona zastosowanie praktycznie wszędzie. Roboty przemysłowe, układy sterowania pojazdami, aparatura medyczna, sprzęty gospodarstwa domowego, a nawet nowoczesne zabawki – wszystko to twory, powstałe dzięki rozwojowi mechatroniki. Absolwenci tego kierunku nie mają problemów ze znalezieniem pracy w różnych gałęziach przemysłu.

- Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)

Studia w Kolegium MISH toczą się zgodnie indywidualnym, opracowanym przez studenta i jego opiekuna, planem. Na pierwszym roku student musi wybrać wiodące kierunki, z których chce realizować program obowiązkowy. Może także uczęszczać na dowolne zajęcia, prowadzone na innych wydziałach. W ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych uzyskać można dyplomy dwóch różnych kierunków. Absolwenci MISH, ze względu na swoją wszechstronność, nie mają problemów ze znalezieniem pracy zgodnej z wybranymi kierunkami.

- Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno – Przyrodnicze (MISMaP)

Studia w Kolegium MISMaP odbywają się na tych samych zasadach, co w Kolegium MISH. Absolwenci MISMaP bez problemu znajdują pracę w ośrodkach naukowo-badawczych w Europie i na świecie oraz w różnego rodzaju firmach (konsultingowych, ubezpieczeniowych, medyczno-farmaceutycznych, biotechnologicznych, komputerowych, bankach, szpitalach, placówkach oświatowych, środkach masowego przekazu).

- Szkoła Główna Handlowa

Kandydaci są tu rekrutowani na uczelnię, a konkretny kierunek wybierają dopiero po trzecim semestrze.

Jakie studia wybrać, uniwersytet

Absolwenci SGH nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Najczęściej wybierają dobrze płatne, dające perspektywy rozwoju, posady w dużych korporacjach.