Jak pisać list motywacyjny

List motywacyjny to dokument aplikacyjny, który ma stanowić dopełnienie i rozwinięcie życiorysu. Opracowywanie curriculum vitae stało się już dość powszechną umiejętnością i raczej nie sprawia kłopotów aplikantom. Wiele osób nadal nie wie jednak jak się pisze list motywacyjny. Pisanie listu motywacyjnego nie musi być traumą, jeśli tylko wiemy, co konkretnie chcemy przekazać swojemu przyszłemu pracodawcy.

Jak napisać list motywacyjny?

Przede wszystkim należy pamiętać, że nie może on być jedynie powtórzeniem informacji, zawartych w CV. Dobry list motywacyjny powinien przekonać pracodawcę, że kandydat jest warty poświęcenia mu czasu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Powinien więc być w oryginalny (ale z umiarem, bez wielkich ekstrawagancji) i nie zawierać dużej ilości przewidywalnych komunałów.

pisanie listu motywacyjnego

Tak naprawdę nie istnieje uniwersalny list motywacyjny. Zawsze powinien on być napisany pod kątem konkretnej firmy i konkretnego stanowiska oraz skierowany do konkretnej osoby. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z firmą i zapytać o adresata.

List motywacyjny powinien się zmieścić na kartce formatu A4. Nie trzeba przedstawiać wszystkich swoich umiejętności i zajęć. Ważna jest zwięzłość, przejrzystość graficzna i mądra selekcja informacji, dzięki której pracodawca dostanie informacje rzeczywiście potrzebne i ważne w kontekście danego stanowiska. Dobrze jest także zaznaczyć swoją znajomość branży oraz misji firmy. Dzięki temu sprawimy wrażenie zdecydowanego i poważnego kandydata. Na odbiór listu pozytywnie wpłynie wyczerpujące i konkretne umotywowanie swojej kandydatury. Można się przy tym powołać na zawarte w ofercie pracy wymagania.

Całość powinna zostać utrzymana w tonie formalnym, ze zwrotami grzecznościowym i napisana prostym, zrozumiałym językiem. Należy unikać technicznego żargonu oraz graficznych ozdobników (np. kursywy).

Listy motywacyjne piszemy według określonego schematu:
1. W lewym górnym rogu strony umieszczamy swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy, ewentualnie adres e-mail).
2. W prawym górnym rogu umieszczamy nazwę miejscowości i datę, a nieco niżej – dane kontaktowe firmy oraz nazwisko i stanowisko osoby, do której kierujemy list.
3. W nagłówku umieszczamy zwrot grzecznościowy, np. „Szanowna Pani”.
4. W pierwszym akapicie informujemy, o jakie stanowisko się ubiegamy (możemy, ale nie musimy wspomnieć, gdzie znaleźliśmy ofertę). W tym wstępie powinniśmy także krótko zaznaczyć dlaczego oferta nas zainteresowała.
5 W drugim i trzecim akapicie jest miejsce na naszą autoprezentację, przedstawienie odpowiednio wyselekcjonowanych informacji, dotyczących naszego wykształcenia, doświadczenia i obowiązków, dodatkowych umiejętności i kwalifikacji (nie powtarzamy jednak treści, zawartych w CV, a jedynie je uzupełniamy). Uzasadniamy dlaczego powinniśmy zostać wybrani na to stanowisko i dlaczego jesteśmy nim zainteresowani.
6. Na koniec, w czwartym akapicie, możemy wyrazić nadzieję na dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej i prośbę o wyznaczenie jej terminu.
7. Od początku kolejnej linijki umieszczamy zwrot grzecznościowy, np. „Z poważaniem” lub „Z wyrazami szacunku”, a pod spodem swój własnoręczny podpis.
8. Pod naszym podpisem umieszczamy listę załączników.